Sayfalar

28 Temmuz 2015 Salı

65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama

T.C. 2022 sayılı kanunda belirtilen 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızı aylık bağlanması hakkındaki kanun maddesinde geçen 65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya diğer adıyla yaşlılık aylığı kapsamı belirli zaman aralıklarında değiştirilmektedir. Yaşlılık aylığı alacak kişilerin kanun maddesi gereği belirli kriterlere uyması 65 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Aşağıdaki şartlara uyup bir form ile SGK'ya başvurunlar 65 yaş aylığı, muhtaç aylığı veya yaşlılık aylığı sorgulama yapabilirler.


2022 sayılı kanun maddesine ek olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı yeni yönetmelekle yaşlılık aylığı almak için şu hususlara haiz olması gerekmektedir;

18 Aralık 2013 Çarşamba

Bağkur kapanış işlemleri

İşyerinizi türlü nedenlerden dolayı kapatmak (iflas) zorunda kalabilirsiniz. Veya üçüncü bir şahsa devretmeniz zaruret haline gelebilir.
Kapanış işlemlerini kapatmaya başlamak için Bağ-Kur kapatma dilekçesi ile birlikte SGK’ya kapatma işlemleri için talepte bulunmanız gerekiyor.
Bu başvuru sizin kapanış işlemlerinizi başlatacaktır.
SGK’da Bağ-Kur kapanış işlemleri işlemlerini zamanında yapmanız önemlidir aksi durumda üzerinize fazladan pirim borcu çıkabilir.
Bilinmesi gereken diğer bir konu ise de sizin işyerinizi tasfiye kararı almanızdan sonra SGK’lı bir işe girip çalışabilirsiniz. Ve bunu en kısa zamanda Bağ-Kur’a bildirmeniz gerekiyor.

Örnek bir BAĞ-KUR kapanış dilekçesi…..

4 Nisan 2013 Perşembe

Silah satın alma ve mermi alma dilekçesi örneği indir

Silah satın almak için MKE kurumunun istediği dilekçe örneği aşağıda verilmektedir. Aynı zamanda resimleri de bulunan dilekçe örneğini indirebilirsiniz. Ayna zamanda silah mermisi almak için gerekli olan dilekçe örneği de aşağıda bulunuyor. Mermi almak için gerekli dilekçe örneği, mermi almak için gerekli dilekçe örneği word dökümanını için tıklayınız.

Silah satın alma dilekçesi indir.

28 Mart 2013 Perşembe

Avans talep dilekçe örneği

Avans ödemeleri için gerekli ona dilekçe örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Avans talep formu. Örnek avans yazısı. Avans formu örneği indir.

Avans DilekçesiDilekçe, avans yazısı dilekçesi, dilekçe örneği, avans talep dilekçe örneği indir. Avans talep dilekçe örnekleri.

21 Mart 2013 Perşembe

Yüz kızartıcı suç nedeniyle boşanma davası dilekçesi

Eşiniz eğer yüz kızartıcı bir suç işlemiş ise zaten bu bir boşanma sebebidir. Böyle bir durum ile karşı karşıya iseniz, bu durumdan çok rahatsızsanız ve eşinizden ayrılmak istiyorsanız. Bu dilekçe örneğini mahkemeye vererek boşanma işlemini başlatabilirsiniz.
Yüz kızartıcı suç nedeniyle boşanma davası dilekçesi indir.

20 Mart 2013 Çarşamba

Çocuklar için nafaka talebi delekçesi

Daha önce boşandınız ama boşandığınız zaman maddi durumunuz iyiydi. Ama zaman ilerledikçe hayat şartları zor olduğu için, durumunuz maddi açıdan kötü bir hal aldı.
Çocuklarınıza bakmakta zorlanıyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Tekrar nafaka davası açmak ve çocuklarınızla daha iyi bir hayat sürmek istiyorsunuz.
O zaman çocuklarınız için tekrar nafaka talebinde bulunmanız gerekiyor. Aşağıdaki delekçe örneğini bilgisayarınıza indirerek kendinize göre ayarlayıp gerekli işlemleri yapabilirsiniz.


Çocuklar için nafaka talebi dilekçesi indir.
Çocuklar için nafaka talibi dilekçe örneği, nafaka talebi dilekçe örneği, dilekçe örneği inidir.

18 Mart 2013 Pazartesi

Tutuklama itiraz dilekçesi

Tutuklama itiraz dilekçe örneği indir.
Usülsüz bir tutuklama olduğunu düşünenler indirme linkini koyduğumuz tutuklamalara itiraz dilekçe örneği umarım işinize yarar. Aşağıdaki linke tıklayarak Tutuklanmaya itiraz dilekçe örneğinin halini word dökümanını olarak indirebilirsiniz.
Aynı zamanda bu dilekçe örneğinin uzun halini de en altta linkte bulunuyor. 
Tutuklamaya itiraz dilekçe örneği.zip

15 Mart 2013 Cuma

Senet iptali davası dilekçe örneği

Bedelsizlik nedeni ile senet iptali davası dilekçe örneği. Bir bilgisayar satıcısıyla ilgili olarak aralarında geçen anlaşmazlıktan kaynaklanan bir olay için yazılmış dilekçe örneği. Aşağıda görülmektedir. Bu örnekten yola çıkarak gerekli düzenlemeler yapabilir ve ayna zamanda kendinize da uyarlayabilirsiniz.
…………………  MAHKEMESİNE


DAVACI                                          :
VEKİLİ                                            :
DAVALI                                           :
KONU                                              : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi. AÇIKLAMALAR                           :


1.    Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince, Müvekkilim …,  davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka dizüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş kalan kısmı içinde …/…/… düzenleme …/…/… vade tarihli  …TL.’lik bono vermiştir.

2.    Müvekkilim …, bilgisayarları getirdiğinde bunların … marka olmadığı ve ayrıca bilgisayarlardan …. tanesinin istediği özelliklerde olmadığını görmüştür. Müvekkilim derhal davalıyı durumdan haberdar etmiş ve bunun üzerine söz konusu bilgisayarlar iade edilmiş, davalı da peşin olarak ödenen ….TL.’yi müvekkilime geri vermiştir. Ancak davalı, müvekkilimin vermiş olduğu .…TL.’lik bonoyu o anda yanında olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade edeceğini beyan etmiştir.

3.    Ancak davalıya çekilen ihtarnameye rağmen davalı, bonoyu iade etmediği gibi .… Bankası …. şubesi aracılığıyla tahsile koymuştur.

4.    Bu nedenlerle İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca yukarıda belirtilen bononun iptali için  dava  açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6762 S. K. m. 688, 669 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/… tarihli satış sözleşmesi, Noterden çekilen protesto örneği,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bedelsiz kalan bononun iptaline, ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda öncelikle ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.   …/…/….

Davacı Vekili

Av.

14 Mart 2013 Perşembe

Sabıka kaydını öğrenmek için dilekçe örneği

Sabıka kaydı öğrenme dilekçe örneği.
Eğer sabıkanız olup olmadığını bir işe girerken öğrenmek istiyorlarsa, bu dilekçe örneğini doldurup savcılığa verip sabıka durumunuzu öğrenebilirsiniz. 
Sabıka-Kaydı-Dilekçe-Örneği


CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
……………….

ADALET BAKANLIĞI’na verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.
01.01.2013

………………..

Açık Kimliği :
T.C Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) :

6 Mart 2013 Çarşamba

Borçtan kurtulma dava dilekçesi

İcralık duruma düştünüz ve borç size ait değil bu durumda sizin yapacağınız gerekenlerden biri aşağıdaki dilekçeyle mahkemeye başvurmak. İşte bu dilekçe örneğini aşağıdan indirebilirsiniz.………. MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               : A…  A….
VEKİLİ                                 : İ…. B….
DAVALI                               :
KONU                                   : Borçtan Kurtulma Davası.
AÇIKLAMALAR                       :
1.    Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.
2.    Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.
3.    Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.
4.    Müvekkilimin davalı alacaklıya borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle huzurunuzda borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
YASAL NEDENLER         : İİK. ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER          : İcra Dosyası, Bilirkişi incelemesi, her türlü yasal kanıtlar.
SONUÇ VE TALEP         : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait olmadığına,  yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…
Davacı Vekili
Av.

www.ilgilibilgi.org/wp-content/uploads/2012/07/Borctan-Kurtulma-Davasi-Dilekce-Ornegi.doc  
tıklayarak indir.